Doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.

Lékař – urogynekologie, gynekologie a porodnictví

Specializuje se na diagnostiku poruch pánevního dna a dysfunkcí močových cest u žen
pomocí zobrazovacích technik v urogynekologii

Přehled vědecké a publikační činnosti:
publons.com/researcher/1188076/kamil-svabik

Odborná praxe
 • Centrum urogynekologie a pánevní rekonstrukční chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze
Členství v odborných společnostech
 • Člen výboru European urogynecological association (EUGA)
 • Člen výboru Urogynekologické společnosti ČR
 • Česka společnosti pro utrazvuk v porodnictví a gynekologii (ČSUGP)
 • International urogynecological association (IUGA)
Lektorská a pedagogická činnost:
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – Gyn por. klinika
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – školitel postgraduálního doktorského studie v bimedicině – obor experimentální chirurgie
 • Lektor International urogynecological association pro pánevní ultrazvuk

Vědecké monografie

 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K.: Inkontinence moči u žen a její medikamentózní léčba. Praha: Maxdorf, 2005. 79 s.
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K. Nové operační postupy v urogynekologii. Řešení stresové inkontinence moči a defektů pánevního dna u žen. Praha: Maxdorf, 2011. 177 s.
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K. Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii. Řešení stresové inkontinence moči, defektů pánevního dna a OAB u žen. 2. rozšíř. a přeprac. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. 230 s.
 • MARTAN, A., Mašata, J., Švabík, K. New surgical techniques and medical treatment in urogynecology: treatment of stress urinary incontinence, pelvic floor defects, and overactive bladder in women. Praha: Maxdorf, 2015. 263 s. (print)
 • MARTAN, Alois – MAŠATA, Jaromír – ŠVABÍK, Kamil. New surgical techniques and medical treatment in urogynecology: treatment of stress urinary incontinence, pelvic floor defects, and overactive bladder in women. (eBook). 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2015. 261 s.

Kapitoly v monografiích

 • MAXOVÁ, Kateřina, HALAŠKA, Michael, ŠOTTNER, Oldřich, KROFTA, Ladislav, ŠVABÍK, Kamil, KRČMÁŘ, Michal, MARTAN, Alois, ADAMÍK, Zdeněk. Kvalita života po operaci pro sestup pánevních orgánů. In: Studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty. Praha: Galén, 2012, s. 103-104, 65.
 • MAŠATA, J. MARTAN, A., ŠVABÍK, K. Ultrazvukové vyšetření v urogynekologii. In: CALDA, P., BŘEŠŤÁK, M., FISCHEROVÁ, D. In: Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii. Praha: Aprofema, 2010. 418-427 s.
 • Švabík, K., Mašata, J. Gravidita po laparoskopické sakrokolpopexi a následné laparoskopické resekci síťky pro dyspareunii. In: MÁRA, M. (ed.) Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie. Praha: Mladá fronta, 2013.
 • MARTAN, Alois – MAŠATA, Jaromír – ŠVABÍK, Kamil. Infekční a zánětlivá onemocnění močových cest u žen. In: Infekce v gynekologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2014, s. 183-191
 • MARTAN, Alois – MAŠATA, Jaromír – ŠVABÍK, Kamil. Infekční a zánětlivá onemocnění močových cest u žen. In: Infekce v gynekologii. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 198-207

Původní práce a práce v recenzovaných sbornících

 • Hájek, Z., T. Binder, K. Švabík, O. Sosna, M. Klimková, T. Barani, J. Reissigova, J. Živný, Nejčastější příčiny zvyšování frekvence císařských řezů. Čes. Gynek., 2001, 66:20-25.
 • ŠVABÍK, K. ENTOG meeting 2002 21.-22.5.2002: Praha. European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology. Čes. Gynek., 2002, Roč. 67, č. 5:309.
 • Drahorádová, P., Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., Huvar, I., Kašíková, E.: Kvalita života žen po urogynekologických operacích. Čes. Gynek., 2003, 68:243-248.
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., DRAHORÁDOVÁ, P., HALAŠKA, M.,VOIGT, R.:Vzájemný vztah maximálního uzávěrového tlaku uretry a Valsalva Leak-Point Pressure u žen se stresovým typem incontinence moči. Čes. Gynek., 2004, 69(4):267-272.
 • DRAHORÁDOVÁ, P., MAŠATA, J.,MARTAN, A., ŠVABÍK, K. Vývoj kvality života po urogynekologických operacích. Čes.Gynek., 2004, 69(6):506-510. ISSN: 1210-7832.
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., DRAHORÁDOVÁ, P., PAVLÍKOVÁ, M., HLÁSENSKÁ, J.: Změny hodnot maximálního uzávěrového tlaku a jeho pozice po TVT operaci – prediktivní hodnota MUCP a VLPP pro úspěšnost této operace. Čes. Gynek., 2005, 70:370-376.
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., DRAHORÁDOVÁ, P., PAVLÍKOVÁ, M., HLÁSENSKÁ, J.: Vzájemný vztah mezi mobilitou a maximálním uzávěrovým tlakem uretry či Valsalva leak-pointpressure u žen se stresovým typem inkontinence moči. Čes. Gynek., 2005, 70:123- 128.
 • MAŠATA, J., MARTAN, A., ŠVABÍK, K., DRAHORÁDOVÁ, P., PAVLÍKOVÁ, M., HLÁSENSKÁ, J.: Změny mobility uretry po TVT operaci. Čes. Gynek., 2005, 70:220-224.
 • MAŠATA, J., MARTAN, A., ŠVABÍK, K., DRAHORÁDOVÁ, P., PAVLÍKOVÁ, M., HLÁSENSKÁ, J.: Změny vezikalizace uretry a močového měchýře po TVT operaci. Čes. Gynek., 2005, 70:276-280.
 • MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., MARTAN, A., DRAHORÁDOVÁ, P., PAVLÍKOVÁ, M., HLÁSENSKÁ, J.: Který z ultrazvukových parametrů je optimální při vyšetření uložení a mobility uretrovezikální junkce? Čes. Gynek., 2005, 70:280-285.
 • MARTAN A., MAŠATA J., ŠVABÍK K., DRAHORÁDOVÁ P., PAVLÍKOVÁ M.: Změny hodnot maximálního uzávěrového uretrálního tlaku a jeho pozice po provedené kolpopexi dle Burche – prediktivní hodnota MUCP a VLPP pro úspěšnost této operace. Čes. Gynek., 2006, 71(3):209-219.
 • Krčmář, M., Halaška, M., Záhumenský, J., Šottner, O., Dvorská, M., Halaška, M., Krofta, L., Švabík, K.Přehled operačních technik užívaných ke korekci poruch statiky pánevního dna. Čes. Gynek., 2006, 71 (6):464-468.
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K. TVT Secure systém – tahuprostá podpora uretry u žen trpících stresovou inkontinencí moči – technika a první zkušenosti. Čes. Gynek. 2007, 72:42-49.
 • MARTAN, Alois, ŠVABÍK, Kamil, MAŠATA, Jaromír. Incidence a prevalence komplikací po protetických urogynekologických a rekonstrukčních operacích pánevního dna a jejich řešení u žen. Čes. Gynek., 2007, 72(6):410-415.
 • MARTAN, A., ŠVABÍK, K., MAŠATA, J., KOLEŠKA, T., EL-HADAD, R., PAVLÍKOVÁ, M. Řešení stresové inkontinence moči u žen operační metodou TVT-S – vztah mezi léčebným efektem operační metody a změnami hodnot ultrazvukových parametrů. Čes. Gynek., 2008, 73(5):271-278.
 • MARTAN, A., ŠVABÍK, K., MAŠATA, J., KOLEŠKA, T., EL-HADAD, R., PAVLÍKOVÁ, M. Řešení přetrvávající stresové inkontinence moči u žen po neúspěšné operaci TVT-SECUR*. Čes. Gynek., 2009, 74(1):3-7.
 • MAŠATA J, MARTAN A, ŠVABÍK K, PAVLÍKOVÁ M, DRAHORÁDOVÁ P. Dlouhodobá úspěšnost tahuprosté vaginální pásky při léčbě stresové inkontinence moči. Čes. Gynek., 2009, 74(2):118-123.
 • EL HADAD, R., MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., KOLEŠKA, T. Dlouhodobé léčebné výsledky vysoké zadní plastiky s plikací levátorů s použitím síťky Vypro II. Čes. Gynek., 2009, 74(4):282-285.
 • DRAHORÁDOVÁ P, MAŠATA J, MARTAN A, ŠVABÍK K, PAVLÍKOVÁ M. Can the preoperative value of VLPP and MUCP predict the postoperative quality of life? Prague Med Rep. 2009;110(1):42-50.
 • Halaska, M., O. Sottner, K. Maxova, K.L. Krofta, K. Svabik, T. Rittstein, M. Micoch, M. Krcmar, M.J. Halaska, Z. Adamik, I. Mala, A. Martan, J. Feyereisl, Alogenní prolenové implantáty ve srovnání se sakrospinální fixací v léčbě prolapsu; randomizovaná multicentrická prospektivní srovnávací studie Čes. Gynek., 2010, 75:126-32.
 • MARTAN, A., ŠVABÍK, K., MAŠATA, J., EL-HADDAD, R., PAVLÍKOVÁ, M. Vztah stresové inkontinence moči či urgence k defektu předního kompartmentu před jeho operačním řešením a po něm. Čes. Gynek., 2010, 75(2):118-125.
 • ŠVABÍK K., MARTAN A., MAŠATA J., EL-HADDAD R., PAVLIKOVA M. Změny délky implantované síťky po rekonstrukčním výkonu přední stěny poševní. Čes. Gynek., 2010, 75(2):132-135.
 • Martan, A., Švabík, K., Halaška, M., Zachoval, R., Horčička, L., Krhut, J.Vyhodnocení prvých zkušeností s bezpečností a krátkodobým efektem mini-páskových antiinkontinentních operací MiniArc a AJUST.Čes. Gynek., 2011, 76(5):349-355.
 • MARTAN, A. MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., EL-HADDAD, R.,HUBKA, P. Změny léčebného efektu transuretrální aplikace polyakrylamid hydrogelu (Bulkamidu)při léčbě ženské stresové inkontinence moči v závislosti na čase od operace. Čes. Gynek., 2011, 76(6):476-481.
 • KRHUT, J., ZACHOVAL, R., MARTAN, A., NĚMEC, D., HAVRÁNEK, O., SÝKORA, R., ŠVABÍK, K., HANUŠ, T. Prevalence symptomů hyperaktivního měchýře u pacientů urologických ambulancí. Čes. Urol., 2011, roč. 15, č. 3, s. 181-188.
 • Novotná, M., Hašlík, L., Švabík, K., Žižka, Z., Belošovičová, H., Břešák, M., Calda, P.Detection of fetal major structural anomalies at the 11-14 ultrasound scan in an unselected population. Čes. Gynek., 2012,77(4):330-335.
 • MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., MARTAN, A. Ultrazvuk v urogynekologii. Čes. Gynek., 2012, 77(4):292-298.
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K. Vaginální tahuprosté páskové operace řešící stresový typ inkontinence moči u žen. Čes. Gynek., 2012, 77(4):299-304.
 • ŠVABÍK K., MARTAN M., MAŠATA J. Prolaps a avulzní poranění levatoru. Čes. Gynek., 2012, 77(4):304-307
 • MAŠATA J., ŠVABÍK K., ZVÁRA K., DRAHODRÁDOVÁ P., HUBKA P., ELHADDAD, R., MARTAN A. Porovnání krátkodobých výsledků TVT-O a TVTS v operační léčbě stresové inkontinence moči. Čes. Gynek., 2012, 77(4):350-357.
 • KRHUT, J., MARTAN, A., GÄRTNER, M., ZACHOVAL, R., ŠVABÍK, K., HALAŠKA, M., HORČIČKA, L., TVRDÍK, J., HANUŠ, T. Srovnání výsledků miniinvazivní léčby ženské stresové inkontinence metodou Ajust™ a MiniARC. Čes. Urol., 2012, 16(1):20-28.
 • MAŠATA, J., MARTAN, A., POISLOVÁ, M., KOBILKOVÁ, J., MAŠATOVÁ, D., JEDLIČKOVÁ, A., ŠVABÍK, K., HUBKA, P., ZVÁRA, K. A Comparison of the Incidence of Early Postoperative Infections between Patients Using Synthetic Mesh and Those Undergoing Traditional Pelvic Reconstructive Surgical Procedures. Prague Med. Rep., 2013;114(2):81-91.
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., EL-HADDAD, R., HUBKA, P. Transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu (Bulkamidu®) při léčbě ženské stresové incontinence moči a změny léčebného efektu v závislosti na čase od operace. Čes. Gynek., 2013. 78(6):554-559.
 • Švabík, K., Krhut, J., Finsterle, V., Martan, A.Perzistence užívání léčby hyperaktivního močového měchýře v České republice. Čes. Gynek., 2013, 78 (3):252-256.
 • Zachoval, R., Krhut, J., Sottner, O., Hanuš, T., Martan, A., Horčička, L., Feyereisl, J., Halaška, M., Svabík, K., Krofta, L.Epidemiologie, etiologie a diagnostika nykturie. Čes. Gynek., 2013,78(6):566-572.
 • Zachoval, R., Krhut, J., Sottner, O., Hanuš, T., Martan, A., Horčička, L., Feyereisl, J., Halaška, M., Svabík, K., Krofta, L. Léčba noční polyurie desmopresinem. Čes. Gynek., 2013,78(4):385-389.
 • MARTAN, A., MAŠATA, J. ŠVABÍK, K., EL-HADDAD, R., HUBKA, P., KRHUT, J.Užití transuretrální aplikace polyacrylamid hydrogelu (Bulkamidu®) k léčbě recidivující stresové inkontinence moči po selhání efektu páskových operací..Čes. Gynek., 2015; 80(1):25-29. ISSN: 1210-7832.
 • MARTAN, Alois, MAŠATA, Jaromír, ŠVABÍK, Kamil, et al. Perzistence na léčbě hyperaktivního močového měchýře (OAB) Mirabegronem v multicentrické klinické studii. Čes. Gynek., 2015, 80(4):244-248. ISSN: 1210-7832.
 • SMAŽINKA, Martin – ŠVABÍK, Kamil – HUBKA, Petr – EL HADDAD, Rachid – MAŠATA, Jaromír. Porovnání kvality života pacientek léčených pro stresovou inkontinenci moči operačními přístupy AJUST a TVT-O – tříměsíční výsledky randomizované studie. Čes. Gynek., 2015, 80(3), 196-203.
 • Švabík, K., El Haddad, R., Mašata, J., Hubka, P., Martan, A.Korelace subjektivního a objektivního hodnocení operace vaginálního prolapsu-sekundární analýza výsledků randomizované kontrolované studie pacientek s defektem pánevního DNA a operovaných vaginální síťkou nebo závěsem na sakrospinózní ligamentum. Čes. Gynek, 2015, 80(5):51-354.
 • Hubka, P., El-Haddad,R., Mašata, J., Martan, A., Švabík, K. Predilekční místa pro poranění při páskových operacích pro stresovou inkontinenci moči u žen. Actual. Gyn. 2015, 7:17-20.
 • ŠvabÍk, K., Masata, J., Hubka, P., Martan, A. Laparoskopická sakrohysteropexe u pacientky s kompletním prolapsem dělohy a defektem pánevního dna – selhání a následné řešení – Failed laparoscopic sacrohysteropexy in a patient with total uterine and vaginal prolapse after delivery with major pelvic floor defect. Actual. Gyn. 2016, 8:61-62.
 • FARHAT, F. – ŠVABÍK, K.- HUBKA, P. – MARTAN, A. – MAŠATA, J. Ultrazvuková studie porovnání kvality fixace pásky a léčebného efektu pásky zaváděné z jedné incize (Ajust) a transobturatorní pásky TVT-O. Čes.Gynek. 2016, 81(5), 324-335.
 • Švabík K., Mašata J., Krhut J., Zachoval R., Hanuš T., Halaška M., Horčička L., Krofta L., Hanáková M., Martan A. Stupeń spokojenosti pacientů pokračujících v léčbě hyperaktivního močového měchýře mirabegronem. Čes. Gynek., 2017, 82(1):48-52.
 • Martan A, Mašata J, Švabík K. Management recidivující stresové inkontinence moči po selhání efektu inkontinentních operací. Čes. Gynek., 2017, 82(1):59-64.
 • Martan, A., Mašata, J., Švabík, K., Hanuš, T., Krhut, J., Zachoval, R. Léčebný efekt a perzistence na léčbě Mirabegronem u pacientů s příznaky hyperaktivního močového měchýře (OAB) v multicentrické klinické studii. Čes. Gynek., 2017, 82(6):424-29.
 • ŠvabÍk, K., Hubka, P., Martan, A. Jak přesní jsme v hodnocení mobility uretry? – porovnání subjektivního a objektivního hodnocení. Čes. Gynek., 2018, 83(4):257-62)
 • ŠvabÍk, K., MaŠata, J., Krhut, J., Zachoval,R., HanuŠ, T., HalaŠka, M., HorČiČka, L., Martan, A. Jak dlouho přetrvává léčba mirabegronem u úspěšně léčených pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem? Analýza multicentrické studie. Čes. Gynek. 2018 (in print).

Práce v impaktovaných  časopisech s uvedením výše IF

 • Cibula, D., Kuzel, D., Fucikova, Z., Svabik, K., Zivny, J. Acute exacerbation of recurrent pelvic inflammatory disease: Laparoscopic findings in 141 women with a clinical diagnosis. J. Reprod. Med., 2001, 46 (1):49-53. IF=0,777
 • UNZEITIG, V., HUSER, M., ŠVABÍK, K. Gynaecology and obstetrics in Czech Republic. Der Gynäkologe, 2002, 35(8):774-775. ISSN: 0017-5994 IF=0,168
 • Martan, A., Mašata, J., Halaška, M., Otčenášek, M., Svabik, K. Ultrasound imaging of paravaginal defects in women with stress incontinence before and after paravaginal defect repair. Ultrasound Obstet. Gynecol.,2002, 19 (5):496-500. IF=2,430
 • MAŠATA J, MARTAN A, ŠVABÍK K, DRAHORÁDOVÁ P, PAVLÍKOVÁ M. Ultrasound imaging of the lower urinary tract after successful tension-free vaginal tape (TVT) procedure. Ultrasound Obstet. Gynecol., 2006, 28(2):221-228. IF=2,430
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., PETRI, E., SVABIK, K., DRAHORADOVA, P., VOIGT, R., PAVLIKOVA, M, HLASENSKA, J. Weak VLPP and MUCP correlation and thein relationship with objektive and subjective measures of Severiny of urinary incontinence. Int. Urogyneco.l .J Pelvic Floor Dysfunct. 2007, 18(3):267-71. IF=1,828
 • MAŠATA, J., MARTAN A., ŠVABÍK K. Severe bleeding from internal obturator muscle following tension-free vaginal tape Secur hammock approach procedure. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct., 2008, 19(11):1581-3. IF=2,523
 • Švabík, K., Shek, K.L., Dietz, H.P. How much does the levator hiatus have to stretch during childbirth. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2009, 116(12):1657-1662. IF=3,437
 • MARTAN, A., ŠVABÍK, K., MAŠATA, J., KOLEŠKA, T., EL-HADAD, R., PAVLÍKOVÁ, M. Initial experience with a short, tension-free vaginal tape (The Tension-free Vaginal Tape Secur Systém). European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 2009, 143(2):121 – 125. IF=1,432
 • MARTAN A, ŠVABÍK K, MAŠATA J, KOLEŠKA T, EL-HADDAD R, PAVLÍKOVÁ M. Correlation between changes in ultrasound measurements and clinical curative effect of tension-free vaginal tape-SECUR* procedure. Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct., 2009, 20(5):533-9. IF=2,523
 • HUBKA P, SVABIK K, MARTAN A, MASATA J. A serious bleeding complication with injury of the corona mortis with the TVT-Secur procedure: two cases of contact of TVT-S with the corona mortis during cadaver study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2010, 21(9):1179-80. IF=2,412
 • ŠVABÍK, K., MARTAN, A., MAŠATA, J., EL-HADDAD, R., HUBKA, P., PAVLÍKOVÁ, M. Ultrasound appearances after mesh implantation–evidence of mesh contraction or folding? Int. Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct., 2011, 22(5):529-33. IF=2,368
 • DRAHORÁDOVÁ, P., MARTAN, A., ŠVABÍK, K., ZVARA, K., OTAVA, M., MAŠATA, J. Longitudinal trends with improvement in quality of life after TVT, TVT O and Burch colposuspension procedures. Med. Sci. Monit., 2011, 17(2):67-72. IF= 1,699
 • HUBKA P, NANKA O, MARTAN A, SVABIK K, ZVAROVA J, MASATA J. Anatomical study of position of the TVT-O to the obturator nerve influenced by the position of the legs during the procedure: based upon findings at formalin-embalmed and fresh-frozen bodies. Arch Gynecol Obstet., 2011 284 (4):901-5 IF=1,072
 • MASATA, J., SVABIK, K., ZVARA, K., DRAHORADOVA, P., EL HADDAD, R., HUBKA, P., MARTAN, A. Randomized trial of a comparison of the efficacy of TVT-O and single-incision tape TVT SECUR systems in the treatment of stress urinary incontinent women—2-year follow-up. Int. Urogynecol. J., 2012, 23:1403-1412. IF-2,169
 • HUBKA, P., NANKA, O., MARTAN, A., ŠVABÍK, K., EL HADDAD, R., MAŠATA, J. Fixation of the Ajust minisling based upon cadaveric study. Int. Urogynecol. J., 2013, 24(12):2119-23. IF-2,161
 • Hrazdirova L, Svabik K, Zizka Z, Germanova A, Kuzel D. Should hysteroscopy be provided for patients who have undergone instrumental intrauterine intervention after delivery? Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Apr;91(4):514-7. IF=1,850
 • Halaska, M., Maxova, K., Sottner, O., Svabik, K., Mlcoch, M., Kolarik, D., Mala, I., Krofta, L., Halaska, M.J. A multicenter, randomized, prospective, controlled study comparing sacrospinous fixation and transvaginal mesh in the treatment of posthysterectomy vaginal vault prolapse. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2012, 207 (4):301.e1- 301.e7. IF=3,887
 • EL HADDAD, R., ŠVABÍK, K., MAŠATA, J.,. KOLEŠKA, T., HUBKA, P., MARTAN, A. Women’s quality of life and sexual function after transvaginal anterior repair with mesh insertion. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2013, 167(1):110-113. IF-1,627
 • MARTAN, A., KRHUT, J., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., HALAŠKA, M., HORČIČKA, L., ZACHOVAL, R. Prospective Randomized Study of MiniArc and Ajust Single Incision Sling Procedures. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms, 2014, 6(3) 172-174. IF-0,543
 • SVABIK, K., A. MARTAN, J. MASATA, R. EL-HADDAD, P. HUBKA Comparison of vaginal mesh repair with sacrospinous vaginal colpopexy in the management of vaginal vault prolapse after hysterectomy in patients with levator ani avulsion: a randomized controlled trial. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2014, 43(4):365-71. IF=3,853
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K., KRHUT, J. Transurethral injection of polyacrylamide hydrogel (Bulkamid®) for the treatment of female stress or mixed urinary ncontinence. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2014, 178:199-202 IF-1,695
 • MASATA J, SVABIK K, MARTAN A. Bleeding complication with the TVT-Exact procedure: a report of two cases. Int. Urogynecol. J., 2015; 26(2):303-5. IF-1,961
 • MAŠATA, Jaromír – ŠVABÍK, Kamil – ZVÁRA, Karel – HUBKA, Petr – TOMAN, Aleš – MARTAN, Alois. Comparison of the efficacy of tension-free vaginal tape obturator (TVT-O) and single-incision tension-free vaginal tape (Ajust (TM)) in the treatment of female stress urinary incontinence: a 1-year follow-up randomized trial. International Urogynecology Journal. 2016, 27(10), 1497-1505. ISSN 0937-3462. IF = 1.937
 • HUBKA, Petr – NAŇKA, Ondřej – MAŠATA, Jaromír – MARTAN, Alois – ŠVABÍK, Kamil. TVT ABBREVO: cadaveric study of tape position in foramen obturatum and adductor region. International Urogynecology Journal. 2016, 27(7), 1047-1050. ISSN 0937-3462. DOI: 10.1007/s00192-015-2922-3 
IF = 1.937
 • Krhut J, Martan A, Zachoval R, Hanuš T, Švabík K, Zvara P. Impact of body mass index on treatment efficacy of mirabegron for overactive bladder in females. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2016, 196:64-8. IF=1,666
 • Ismail, S., Duckett, J., Rizk, D., Sorinola, O., Kammerer-Doak, D., Contreras-Ortiz, O., Al-Mandeel, H., Svabik, K., Parekh, M., Phillips, C. Recurrent pelvic organ prolapse: International Urogynecological Association Research and Development Committee opinion. International Urogynecology Journal, 2016, 27 (11):1619-1632. IF=1,937
 • Svabik, K. Re: Long-term follow-up of sacrocolpopexy mesh implants at two time intervals at least 1 year apart using 4D transperineal ultrasound. V. H. Eisenberg, M. Steinberg, Z. Weiner, E. Schiff and L. Lowenstein. Ultrasound Obstet Gynecol 2017; 49: 398–403. (2017) Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2017, 49 (3):302. IF=5,654
 • Martan A, Masata J, Krhut J, Zachoval R, Hanus T, Svabik K. Persistence in the treatment of overactive bladder syndrome (OAB) with mirabegron in a multicenter clinical study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017, 210:247-250. IF =1,828
 • Kammerer-Doak, D., Svabik, K., Bazi, T. Variability in practice patterns in stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse: results of an IUGA survey. Int. Urogynecol. .J, 2017,28 (5):735-744. IF=6,083
 • Rusavy Z, Masata J, Svabik K, Hubka P, Zvara K, Martan A. Are the same tapes really the same? Ultrasound study of laser-cut and mechanically cut TVT-O post-operative behavior. Int. Urogynecol. J., 2018, 29(9):1335-1340. IF=2,078
 • Krhut, J., Martan, A., Zachoval, R., Hanus, T., Horcicka, L., Svabík, K., Zvara, P. Is it possible to cure the symptoms of the overactive bladder in women? International Urology and Nephrology, 2018, 50 (3):433-439. IF=1,692
 • Zachoval, R., Dukatova, K., Svabik, K. Vaginal ultrasound for imaging of a urinary bladder mass and treatment of a large leiomyoma of the urinary bladder in pregnancy. Int. Urogynecol. J., 2018, 29 (4):601-602. IF=6,083
 • Krhut, J., Gärtner, M., Mokris, J., Horcicka, L., Svabik, K., Zachoval, R., Martan, A., Zvara, P. Effect of severity of urinary incontinence on quality of life in women. Neurourology and Urodynamics, 2018, 37 (6):1925-1930. IF=3,263

Učebnice a učební texty

 • MÁRA, M., Švabík, K. Sexuální diferenciace a její poruchy. In: ŽIVNÝ a kol. Gynekologie a porodnictví. Testy. 2. rozšíř a přeprac. vyd. Praha: Galén-Karolinum, 2007. 15-21 s. ISBN: 978-80-7262-456-0
 • MARTAN, A., MAŠATA, J., ŠVABÍK, K. Gynekologická urologie. In: ŽIVNÝ a kol. Gynekologie a porodnictví. Testy. 2. rozšíř a přeprac. vyd. Praha: Galén-Karolinum, 2007. 96-108 s. ISBN: 978-80-7262-456-0

Recenze v odborných časopisech odkaz → Kamil Svabik

Peer Review Summary: Performed 86 reviews for journals placing in the 98th percentile for verified review contributions on Publons up until October 2018:

 • 61 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology
 • 1 The Journal of Urology
 • 1 BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology
 • 2 Neurourology and Urodynamics
 • 9 International Urogynecology Journal
 • 4 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
 • 8 Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology

Přednášky typu „invited speaker“

 • Svabik, K. (2008). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 33rd IUGA Annual Meeting, Taipei, Taiwan.
 • Svabik, K. (2008). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging – Rediscovering the pelvic floor. 38th ICS Annual Meeting, Cairo, Egypt.
 • Svabik, K. (2009). Pre-Congress Workshop – Gynecologist and the pelvic floor. 39th ICS Annual Meeting, San Francisco, USA.
 • Svabik, K. (2009). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 34rd IUGA Annual Meeting, Como, Italy.
 • Svabik, K. (2010). Pre-Congress Workshop – Ultrasound mesh assessment. EBCOG Congress Atwerpen, Belgium.
 • Svabik, K. (2010). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 35th IUGA Annual Meeting/40th ICS Annual Meeting, Toronto, Canada.
 • Svabik, K. (2011). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 36th IUGA Annual Meeting, Lisboa, Portugal.
 • Svabik, K. (2012). Pre-Congress Workshop – Gynecologist and the pelvic floor. 42th ICS Annual Meeting/, Beijing, China.
 • Svabik, K. (2012). Pre-Congress Workshop – Ultrasound pelvic floor imaging. EBCOG Congress Tallin, Estonia.
 • Svabik, K. (2012). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 37th IUGA Annual Meeting, Brisbane, Australia.
 • Svabik, K. (2013). Pre-Congress Workshop – Pelvic floor imaging. 43rd ICS Annual Meeting, Barcelona, Spain.
 • Svabik, K. (2013). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 38th IUGA Annual Meeting, Dublin, Ireland.
 • Svabik, K. (2014). Management Prolapse und Inkontinenz in(und) Schwangerschaft. 25. Jahrestagung AUB – Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Urogynäkologie und rekonstruktive Beckenbodenchirurgie, Wels, Rakousko.
 • Svabik, K. (2014). Pre-Congress Workshop – Pelvic floor imaging. 44th ICS Annual Meeting, Rio de Janaiero, Brasil
 • Svabik, K. (2014). Pre-Congress Workshop – Ultrasound pelvic floor imaging. EBCOG Congress Glasgow, UK.
 • Svabik, K. (2014). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 39th IUGA Annual Meeting/AUGS meeting, Washington, USA.
 • Svabik, K. (2015). 3D Pelvic floor sonography – current developments in 2015. 7. Deutcher Urogynekologie – Kongress, Erfurd, Germany.
 • Svabik, K. (2015). Imaging in prolapse – is there a need? 8th annual congress European urogynecological association – EUGA, Varšava, Polsko.
 • Svabik, K. (2015). Levator ani trauma – does it matter? 11th Congres of the European Society of Gynecology, Prague.
 • Svabik, K. (2015). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 40th IUGA Annual Meeting, Nice, France.
 • Svabik, K. (2016). 3D/4D-Sonographie – technische Umsetzung, Dokumentation und Befundbewertung. 8. Deutscher Urogynäkologie-Kongress, Berlin, Germany.
 • Svabik, K. (2016). Aktuální vlivy a trendy v urogynekologii a rekonstrukční chirurgii. 6. konference nemocničních gynekologů a porodníků, Valeč.
 • Svabik, K. (2016). Implantáty v léčbě prolapsu – nastal čas „ke stažení kalhot“? 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Karlovy Vary
 • Svabik, K. (2016). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 41st IUGA Annual Meeting, Cape Town, South Africa.
 • Svabik, K. (2016). The use of pelvic floor ultrasound in prolapse management. PTUG II. internatinal conference, Krakov.
 • Svabik, K. (2016). What is the role of imaging? 9th Annual Congress European Urogynecologycal Association, Amsterdam.
 • Svabik, K. (2017). Ano, je hodně císařských řezů a vadí to? realisticko–urogynekologický pohled. 7. konference nemocničních gynekologů a porodníků, České Budějovice.
 • Svabik, K. (2017). Pre-Congress Workshop on Pelvic Floor Ultrasound Imaging. 42st IUGA Annual Meeting, Vancouver, Canada.
 • Svabik, K., et al. (2016). Minimálně invazivní řešení urogynekologických komplikací. VI. Slovenská konferencia urogynekologie 2016. Sliač.
 • Svabik, K., et al. (2014). Sieťky – kedy a prečo? V. kongres jednodňovej chirurgie – Poruchy panvového dna, Sliač, Slovensko.
 • Švabík, K. (2018). Vyšetrenie panvového dna pomocou 4D ultrazvuku. Konferencia neštátných urológov a urogynkelogov 2018, Tale, Slovensko.
 • Švabík, K. (2018). Základy ultrazvukového vyšetřenia panvového dna z pohledu urologynekologa. Konferencia neštátných urológov a urogynkelogov 2018, Tale, Slovensko.
 • ŠVABÍK, K.(2018) Poranenie panvového dna po operačných či komplikovaných typoch pôrodu. VII. Slovenská konferencia urogynekológie 2018, Zvolen, Slovensko
 • ŠVABÍK, K.(2018) Abklärung des Descensus genitalis mittels TVS. 2. Österreichischer kongress gynakologischer ultraschall, Vídeň, Rakousko

Přehledy a souborné referáty

 • ŠVABÍK, Kamil. Anatomie pánevního dna: Hlavní téma – urogynekologie. Zdravotnické noviny (Avicenum/Mladá fronta), 2003, roč. 52, č. 26. ISSN: 1805-2355.
 • MARTAN, Alois — MAŠATA, Jaromír — ŠVABÍK, Kamil. Konzervativní léčba inkontinence moči. Moderní gynekologie a porodnictví, 2003, roč. 12, č. 1, s. 98-99. ISSN: 1211-1058.
 • MARTAN, Alois — FEYEREISL, Jaroslav — MAŠATA, Jaromír — ŠVABÍK, Kamil. Standardizace terminologie funkce dolních cest močových. Moderní gynekologie a porodnictví, 2003, roč. 12, č. 1, s. 46-55. ISSN: 1211-1058.
 • ŠVABÍK, Kamil — MARTAN, Alois. Těhotenství, porod – poruchy pánevního dna a inkontinence moči. Moderní gynekologie a porodnictví, 2003, roč. 12, č. 1, s. 37-45. ISSN: 1211-1058.
 • MARTAN, Alois — FEYEREISL, Jaroslav — MAŠATA, Jaromír — ŠVABÍK, Kamil. Standardizace terminologie v urogynekologii: Focus: Urogynekologie. Postgraduální medicína, 2003, roč. 5, č. 8, s. 857-861. ISSN: 1212-4184.
 • ŠVABÍK, Kamil — MARTAN, Alois — MAŠATA, Jaromír. Poruchy přední stěny poševní a současný pohled na jejich řešení. Lékařské listy, 2005, roč. 2005, č. 11 (Gynekologie), s. 4-5.
 • MAŠATA, Jaromír — MARTAN, Alois — ŠVABÍK, Kamil. Novinky v urogynekologické ultrazvukové diagnostice: Optimalizace vyšetření uložení a mobility UVJ. Lékařské listy, 2005, roč. 2005, č. 14 (Všeobecné lékařství), s. 14-15.
 • MAŠATA, Jaromír — MARTAN, Alois — ŠVABÍK, Kamil. Ultrazvukové vyšetření v urogynekologii. Moderní gynekologie a porodnictví, 2007, roč. 16, č. 4, s. 700-705. ISSN: 1211-1058.
 • ŠVABÍK, Kamil. Fesoterodin – novinka v léčbě OAB. Praktická gynekologie, 2008, roč. 12, č. 1, s. 49. ISSN: 1211-6645.
 • ŠVABÍK, Kamil — MAŠATA, Jaromír — MARTAN, Alois. Hemoragická komplikace TVT-S – hammock. Praktická gynekologie, 2008, roč. 12, č. 1, s. 53. ISSN: 1211-6645.
 • MAŠATA, Jaromír — MARTAN, Alois — ŠVABÍK, Kamil — PAVLÍKOVÁ, Markéta — DRAHORÁDOVÁ, Petra. Je efekt TVT a TVT-O na dolní genitální trakt identický?. Praktická gynekologie, 2008, roč. 12, č. 1, s. 53. ISSN: 1211-6645.
 • MARTAN, Alois — MAŠATA, Jaromír — ŠVABÍK, Kamil — EL-HADDAD, R. — KOLEŠKA, Tomáš. TVT-S- systém – léčebné výsledky této operační metody stresové inkontinence. Praktická gynekologie, 2008, roč. 12, č. 1, s. 52. ISSN: 1211-6645.
 • ŠVABÍK, Kamil — SHEK, K. L. — DIETZ, P. — MARTAN, Alois — MAŠATA, Jaromír. Distenzibilita puborektálního svalu při porodu. Praktická gynekologie, 2009, č. 1, s. 41. ISSN: 1211-6645.
 • MAŠATA, Jaromír — MARTAN, Alois — ŠVABÍK, Kamil. Dlouhodobé změny po TVT operaci. Praktická gynekologie, 2009, č. 1, s. 40. ISSN: 1211-6645.
 • MAŠATA, Jaromír — MARTAN, Alois — DRAHORÁDOVÁ, Petra — ŠVABÍK, Kamil — PAVLÍKOVÁ, Markéta. Dlouhodobé výsledky kolpopexe dle Burche s modifikovanou reparací paravaginálního defektu – porovnání s klasickou kolpopexí. Praktická gynekologie, 2010, roč. 14, č. 1, s. 56. ISSN: 1211-6645.
 • MARTAN, Alois — MAŠATA, Jaromír — ŠVABÍK, Kamil. Bulkamid v léčbě stresové inkontinence moči u žen. Praktická gynekologie, 2010, roč. 14, č. 1, s. 55. ISSN: 1211-6645.
 • EL HADDAD, Rachid — MAŠATA, Jaromír — MARTAN, Alois — ŠVABÍK, Kamil — KOLEŠKA, Tomáš. Poporodní poranění hráze: současná situace v ČR, je čas na změnu?. Praktická gynekologie, 2010, roč. 14, č. 1, s. 55. ISSN: 1211-6645.
 • ŠVABÍK, Kamil — MARTAN, Alois — MAŠATA, Jaromír — EL HADDAD, Rachid. Zkracování (shrinking) síťky při rekonstrukci přední stěny poševní – ultrazvukové hodnocení. Praktická gynekologie, 2010, roč. 14, č. 1, s. 54. ISSN: 1211-6645.
 • MAXOVÁ, Kateřina — ŠOTTNER, Oldřich — HALAŠKA, Michael — KROFTA, Ladislav — ŠVABÍK, Kamil — MLČOCH, Michal — RITTSTEIN, Tomáš. Zlepšuje vaginální mesh kvalitu života?. Praktická gynekologie, 2010, roč. 14, č. 1, s. 53. ISSN: 1211-6645.
 • HUBKA, Petr — NAŇKA, Ondřej — MARTAN, Alois — ŠVABÍK, Kamil — EL-HADDAD, Rachid — KOLEŠKA, Tomáš — DRAHORÁDOVÁ, Petra — MAŠATA, Jaromír. TVT Abbrevo – anatomická studie vztahu k obturatornímu nervu. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 2-4, s. 138-139. ISSN: 1211-6645.
 • MAŠATA, Jaromír — ŠVABÍK, Kamil — HUBKA, Petr — DRAHORÁDOVÁ, Petra — EL HADDAD, Rachid — ZVÁRA, Karel — MARTAN, Alois. Porovnání dlouhodobých výsledků TVT-O a TVT-S při léčbě stresové inkontinence moči v prospektivní randomizované studii. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 2-4, s. 137. ISSN: 1211-6645.
 • ŠVABÍK, Kamil — MARTAN, Alois — MAŠATA, Jaromír — EL HADDAD, Rachid — HUBKA, Petr. Dlouhodobé změny délky implantátu. Praktická gynekologie, 2012, roč. 16, č. 2-4, s. 134. ISSN: 1211-6645.
 • ŠVABÍK, Kamil. Ultrazvukové vyšetření poporodního traumatu. Moderní gynekologie a porodnictví, 2012, roč. 21, č. 4, s. 459-464. ISSN: 1211-1058.
 • ŠVABÍK, Kamil. Mirabegron – klinické zkušenosti. Acta medicinae, 2014, roč. 3, č. 12 – Speciál (Kazuistiky), s. 25-26. ISSN: 1805-398X.
 • HUBKA, Petr — ŠVABÍK, Kamil. Konzervativní terapie inkontinence moči. Acta medicinae, 2014, roč. 3, č. 10 (Praktický lékař), s. 58-59. ISSN: 1805-398X.
 • ŠVABÍK, Kamil. Ultrazvukové vyšetření dysfunkcí pánevního dna z pohledu urogynekologie. Postgraduální medicína, 2014, roč. 16, č. 5, s. 505-509. ISSN: 1212-4184.
 • KRČMÁŘ, Michal — ŠVABÍK, Kamil — KACHLÍŘOVÁ, Zuzana — HORČIČKA, Lukáš. Minisympozium – Trendy v urogynekologii. Postgraduální medicína, 2014, roč. 16, č. 5, s. 502. ISSN: 1212-4184.

Habilitační práce

 • ŠVABÍK, Kamil. Dysfunkce pánevního dna a dolních močových cest u žen – implementace moderní diagnostiky a přístupů k individualizaci operační a konzervativní léčby. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018.

Disertační práce

 • ŠVABÍK, Kamil. Cévní zásobení a prokrvení ženské uretry ve vztahu k poruchám kontinence. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011
Předvolby ochrany osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, mohou se prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládat informace z konkrétních služeb, obvykle ve formě souborů cookie. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Je třeba upozornit, že zablokování některých typů souborů cookie může mít vliv na vaše používání našich webových stránek a na služby, které vám můžeme nabídnout.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Naše webové stránky používají soubory cookie služeb třetích stran. Definujte své preference ochrany osobních údajů a/nebo souhlas s používáním souborů cookie.