Vzdělávejte se s PPA

Nabídka vzdělávacích kurzů – certifikované MZČR a odborné

Cílem kurzů je získat a prohlubovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti v urogynekologické problematice. Kurzy jsou rozděleny na certifikované, které mají akreditaci MZČR a po jejich absolvování je možnost vykazovat kód 21221 dle rozhodnutí pojišťovny. Odborné kurzy mají za cíl průběžně stimulovat, doplňovat a inovovat profesní vědomosti a jsou součásti kreditních systémů profesní organizace.

Kurzy certifikované MZČR

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence   |  24. – 27. 11. 2021   |   Liberec   |   volná místa

  Datum

  24. — 27. 11. 2021

  Místo

  Liberec

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  24. — 27. 11. 2021
  První den: 9:00 – 17:15
  Ostatní dny: 8:00 – 16:15

  _Místo

  REHASPRING centrum LIBEREC
  EUC Klinika Liberec, Klášterní 117/2,
  Liberec, 2 NP

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. MZDR 40237/2018-5/ONP.

  _Výukové hodiny

  4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  14 800 Kč

  Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).
  Cílem kurzu je poskytnout fyzioterapeutům hlubší současné teoretické informace a poznatky v oblasti zdraví ženy.

  Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

  Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
  Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace

  Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
  Pokud jste držiteli „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
  V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli). Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

  Teoretická část:

  • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
  • Životní styl a inkontinence.
  • Kontinenční pomůcky.
   (na praktickou část doporučujme volné kalhoty nebo sukni)
   (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

  Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

  • Písemný test a praktická zkouška

  Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

  Další informace:

  • Absolventi certifikovaného kurzu obdrží certifikát.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
  • Závěrečná zkouška (písemný test, ústní a praktická zkouška) není součástí kurzu a probíhá až po skončení výuky, tj. od 16:30 hod. Na zkoušku prosím počítejte cca 3 hodiny.

Kurzy odborné

 • Fyzioterapie a mezioborové přístupy v těhotenství a po porodu   |  30. 9. 2021   |   Čelákovice   |   volná místa

  Datum

  30. 9. 2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  30. 9. 2021
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 200 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:

  • Příprava ženy na těhotenství, nejčastěji kladené otázky před těhotenstvím.
  • Fyzioterapie a možnosti terapeutických přístupů před otěhotněním.
  • Algoritmy fyzioterapeutických metodik a mezioborových přístupů v I – III. trimestru těhotenství.
  • Vhodné a nevhodné pohybové a sportovní aktivity těhotných žen, využití cvičebních pomůcek a specifika dávkování.
  • Správná volba podpůrných pomůcek a mechanických korekcí v těhotenství.
  • Ukázky pomůcek, které jsou často u dnešních rodiček využívané pro vaginální porod (ANIBALL, EPI-NO DELPHINE PLUS), prezentace studií reálných dat žen našeho centra.
  • Výběr pomůcek v šestinedělí, stahovací spodní prádlo, poporodní břišní pásy a jejich využití po porodu v rámci denních i sportovních aktivit.
  • Poporodní komplikace, diagnostika a přesně cílená terapie.
  • Základní guidelines (pravidla) návratu k pohybu a sportu po porodu.
  • Praktické ukázky a užití cvičebních a korekčních pomůcek používaných během těhotenství i v šestinedělí a po porodu.
  • Diskuse k výše uvedeným tématům.

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • Poporodní diastáza, její prevence-vyhodnocení a reálná terapie   |  1. 10. 2021   |   Čelákovice  |   kapacita naplněna

  Datum

  1. 10. 2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  kapacita naplněna

  _Datum

  1. 10. 2021
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.
  Bc. Veronika Fasselová

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 200 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:
  Dopolední blok (8:30 – 12:30)

  • Anatomie ženských pohlavních orgánů a pánve v průběhu těhotenství a po porodu
  • Funkce svalů pánevního dna v těhotenství a po porodu
  • Definice diastázy břišní, její příčiny a vztah ke svalům břišní stěny
  • Preventivní a neriziková pohybová aktivita pro diastázu v těhotenství a po porodu
  • Podpůrné pomůcky proti vzniku diastázy
  • Rizikové faktory vzniku diastázy v těhotenství
  • Vliv diastázy na bolesti zad po porodu, inkontinenci a prolapsy

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Odpolední blok – praxe (13:15 – 18:30)

  • Fyzioterapeutické postupy při léčbě diastázy
  • Abdominoplastika a následná fyzioterapie
  • Diagnostika diastázy břišní – měření šuplerou, ultrazvukem a její vyhodnocení
  • Postupy „Evidence-based medicine“ – kdy začít cvičit a jak kompenzovat
  • Jednouchá klinická studie diastázy břišní
  • Vliv ACT na diastázu břišní
  • Vlastní testy pro diastázy
 • Inkontinence u mužů a současné možnosti její terapie   |  21. 1. 2022   |   Čelákovice   |   volná místa

  Datum

  21. 1. 2022

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  21. 1. 2022 (pátek)
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
  MUDr. Pavel Drlík

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 400 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (Mgr., Bc., VOŠ, SŠ) a lékaře.
  UPOZORNĚNÍ: Kurz je určen pouze absolventům certifikovaného kurzu MZČR Fyzioterapie svalů pánevního dna a inkontinence.

  1. Blok, 8:30 – 15:00 || PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

  • Funkční diagnostika dysfunkce svalů pánevního dna u mužů.
  • Zhodnocení funkce svalů pánevního dna škálou PERFECT SMR a ultrazvukem.
  • Vedení pacienta po operačním období.

  Polední přestávka (12:30 – 13:15)

  • Pomůcky, které se v současnosti používají při inkontinenci muže.
  • Funkčně-kondiční trénink pro zlepšení funkce a kondice svalů pánevního dna u mužů.

  2. Blok, 15:00 – 18:30 || MUDr. Pavel Drlík

  • Definice, etiologie a rozdělení inkontinece moči u mužů.
  • Diagnostika inkontinence moči u mužů.
  • Urgentní inkontinence moči a možnosti její léčby.
  • Stresová inkontinenge moči a možnosti její léčby.
  • Operační postupy při řešení stresové inkontinence moči.
  • Erektilní dysfunkce a její možnosti ovlivnění.

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně semináře je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.

  Další informace k problematice:

 • Fyzioterapie a mezioborové přístupy v těhotenství a po porodu   |  10. 2. 2022   |   Čelákovice   |   volná místa

  Datum

  10. 2. 2022

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  10. 2. 2022
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 400 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:

  • Příprava ženy na těhotenství, nejčastěji kladené otázky před těhotenstvím.
  • Fyzioterapie a možnosti terapeutických přístupů před otěhotněním.
  • Algoritmy fyzioterapeutických metodik a mezioborových přístupů v I – III. trimestru těhotenství.
  • Vhodné a nevhodné pohybové a sportovní aktivity těhotných žen, využití cvičebních pomůcek a specifika dávkování.
  • Správná volba podpůrných pomůcek a mechanických korekcí v těhotenství.
  • Ukázky pomůcek, které jsou často u dnešních rodiček využívané pro vaginální porod (ANIBALL, EPI-NO DELPHINE PLUS), prezentace studií reálných dat žen našeho centra.
  • Výběr pomůcek v šestinedělí, stahovací spodní prádlo, poporodní břišní pásy a jejich využití po porodu v rámci denních i sportovních aktivit.
  • Poporodní komplikace, diagnostika a přesně cílená terapie.
  • Základní guidelines (pravidla) návratu k pohybu a sportu po porodu.
  • Praktické ukázky a užití cvičebních a korekčních pomůcek používaných během těhotenství i v šestinedělí a po porodu.
  • Diskuse k výše uvedeným tématům.

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • Poporodní diastáza, její prevence-vyhodnocení a reálná terapie   |  11. 2. 2022   |   Čelákovice  |   volná místa

  Datum

  11. 2. 2022

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  11. 2. 2022
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.
  Bc. Veronika Fasselová

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 400 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:
  Dopolední blok (8:30 – 12:30)

  • Anatomie ženských pohlavních orgánů a pánve v průběhu těhotenství a po porodu
  • Funkce svalů pánevního dna v těhotenství a po porodu
  • Definice diastázy břišní, její příčiny a vztah ke svalům břišní stěny
  • Preventivní a neriziková pohybová aktivita pro diastázu v těhotenství a po porodu
  • Podpůrné pomůcky proti vzniku diastázy
  • Rizikové faktory vzniku diastázy v těhotenství
  • Vliv diastázy na bolesti zad po porodu, inkontinenci a prolapsy

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Odpolední blok – praxe (13:15 – 18:30)

  • Fyzioterapeutické postupy při léčbě diastázy
  • Abdominoplastika a následná fyzioterapie
  • Diagnostika diastázy břišní – měření šuplerou, ultrazvukem a její vyhodnocení
  • Postupy „Evidence-based medicine“ – kdy začít cvičit a jak kompenzovat
  • Jednouchá klinická studie diastázy břišní
  • Vliv ACT na diastázu břišní
  • Vlastní testy pro diastázy
 • Endometrióza – Dysmenorea – Sterilita v ambulanci fyzioterapeuta  |  3. 6. 2022  |   Čelákovice  |   volná místa

  Datum

  3. 6. 2022

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  3. 6. 2022
  Výuka: 8:30 – 15:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  7 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  4 400 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Cíl kurzu:

  • Vysvětlení teorií vzniku endometriózy, možnosti medikamentózní a chirurgické léčby.
  • Jaká je role fyzioterapeuta v terapeutickém algoritmu endometriózy?

  Obsah kurzu:

  • Teorie vzniku endometriózy
  • Druhy endometriózy — ovariální, povrchová, hluboká infiltrativní endometrióza. Jak se od sebe odlišují? Jedná se o jeden typ onemocnění?
  • Vliv endometriózy na neplodnost
  • Staging endometriózy
  • Ukázky nálezů zobrazovacích metod, ukázky operací
  • Vztah endometriózy ke chronické bolesti, dysmenoree, imunologii, výživě atd.
  • Jak může fyzioterapeut diagnostikovat endometriózu a jak může klientce pomoci?
  • Možnosti fyzioterapie v léčebném algoritmu — existují validní data?
  • Diskuse nad zkušenostmi z praxe.
  • Kam odeslat klientku, pokud mám podezření na endometriózu? Centra léčby v ČR.
  • Vliv menstruačních kalíšků na dysmenoreu
  • Jaká je zkušenost u žen s menstruačními kalíšky
  • Data funkce svalů pánevního dna z protokolů u pacientek s dysmenoreou. Umí nebo neumí relaxovat svaly pánevního dna? Mají tyto pacientky funkční svaly pánevního dna?
  • Sterilita a její vztahy k endometrióze u pacientek které měli endometriózu sdílení reálných pacientek z ambulancí fyzioterapeutek

  Poznámky:

  • Absolventky kurzu Dysfunkce svalů pánevního dna si mohou na kurz přinést svoje protokoly pacientek, které měly dysmenoreu a sterilitu pro sdílení dat.
 • Anorektální a sexuální dysfunkce svalů pánevního dna   |  datum bude upřesněno   |   Čelákovice   |   volná místa

  Datum

  bude upřesněno

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  Datum bude upřesněno
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

  Bc. Veronika Fasselová

  pplk. MUDr. Kateřina Košťálová
  Starší lékař — specialista, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Oddělení gastrointestinální endoskopie

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  4 700 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  pplk. MUDr. Kateřina Košťálová

  V části přednášky lékaře bude na kurzu sdělené:
    jaké pacienty vyšetřuje
    základní nálezy na manometrickém vyšetření,
    indikace k defekografii a indikace k fyzioterapii.

  1. Blok

  8:30 – 12:00
    Prostor pro dotazy z certifikovaného kurzu Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna
    Anorektální dysfunkce definice, příčiny, rizikové faktory, symptomy
    Proktalgie fugax – symptomy a možnosti terapie záchvatovité bolesti v oblasti konečníku
    Chronická proktalgie symptomy a terapie
    Funkční diagnostika fyzioterapeutem
    Návrh terapie
    Výběr pomůcky
    Vyhodnocení terapie
    Kazuistiky prezentace

  Oběd (12:00 – 12:30)

  2. Blok

  12:30 – 18:30
    Sexuální dysfunkce definice
    Sexuální dysfunkce vyšetření fyzioterapeutem
    Dyspareunia a vaginismus
    Výběr pomůcky
    Návrh terapie
    Vyhodnocení terapie
    Kazuistiky prezentace

  Další informace
    Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  V ceně kurzu je zahrnut výukový materiál, dopolední a odpolední občerstvení.

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence   |  24. – 27. 11. 2021   |   Liberec   |   volná místa

  Datum

  24. — 27. 11. 2021

  Místo

  Liberec

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  24. — 27. 11. 2021
  První den: 9:00 – 17:15
  Ostatní dny: 8:00 – 16:15

  _Místo

  REHASPRING centrum LIBEREC
  EUC Klinika Liberec, Klášterní 117/2,
  Liberec, 2 NP

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. MZDR 40237/2018-5/ONP.

  _Výukové hodiny

  4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  14 800 Kč

  Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).
  Cílem kurzu je poskytnout fyzioterapeutům hlubší současné teoretické informace a poznatky v oblasti zdraví ženy.

  Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

  Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
  Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace

  Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
  Pokud jste držiteli „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
  V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli). Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

  Teoretická část:

  • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
  • Životní styl a inkontinence.
  • Kontinenční pomůcky.
   (na praktickou část doporučujme volné kalhoty nebo sukni)
   (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

  Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

  • Písemný test a praktická zkouška

  Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

  Další informace:

  • Absolventi certifikovaného kurzu obdrží certifikát.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
  • Závěrečná zkouška (písemný test, ústní a praktická zkouška) není součástí kurzu a probíhá až po skončení výuky, tj. od 16:30 hod. Na zkoušku prosím počítejte cca 3 hodiny.
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence   |  21. – 24. 7. 2021   |   Čelákovice   |   volná místa

  Datum

  21. – 24. 7. 2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  21. – 24. 7. 2021
  První den: 9:00 – 17:15
  Ostatní dny: 8:00 – 16:15

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. MZDR 40237/2018-5/ONP.

  _Výukové hodiny

  4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  14 800 Kč

  Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).
  Cílem kurzu je poskytnout fyzioterapeutům hlubší současné teoretické informace a poznatky v oblasti zdraví ženy.

  Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

  Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
  Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace

  Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
  Pokud jste držiteli „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“ (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
  V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli). Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

  Teoretická část:

  • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
  • Životní styl a inkontinence.
  • Kontinenční pomůcky.
   (na praktickou část doporučujme volné kalhoty nebo sukni)
   (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

  Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

  • Písemný test a praktická zkouška

  Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

  • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
  • Vyšetření funkce pánevního dna.
  • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

  Další informace:

  • Absolventi certifikovaného kurzu obdrží certifikát.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
  • Závěrečná zkouška (písemný test, ústní a praktická zkouška) není součástí kurzu a probíhá až po skončení výuky, tj. od 16:30 hod. Na zkoušku prosím počítejte cca 3 hodiny.
 • Endometrióza – Dysmenorea – Sterilita v ambulanci fyzioterapeuta  |  datum bude upřesněn  |   Čelákovice  |   volná místa

  Datum

  bude upřesněn

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  bude upřesněn
  Výuka: 8:30 – 15:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  7 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  3 700 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Cíl kurzu:

  • Vysvětlení teorií vzniku endometriózy, možnosti medikamentózní a chirurgické léčby.
  • Jaká je role fyzioterapeuta v terapeutickém algoritmu endometriózy?

  Obsah kurzu:

  • Teorie vzniku endometriózy
  • Druhy endometriózy — ovariální, povrchová, hluboká infiltrativní endometrióza. Jak se od sebe odlišují? Jedná se o jeden typ onemocnění?
  • Vliv endometriózy na neplodnost
  • Staging endometriózy
  • Ukázky nálezů zobrazovacích metod, ukázky operací
  • Vztah endometriózy ke chronické bolesti, dysmenoree, imunologii, výživě atd.
  • Jak může fyzioterapeut diagnostikovat endometriózu a jak může klientce pomoci?
  • Možnosti fyzioterapie v léčebném algoritmu — existují validní data?
  • Diskuse nad zkušenostmi z praxe.
  • Kam odeslat klientku, pokud mám podezření na endometriózu? Centra léčby v ČR.
  • Vliv menstruačních kalíšků na dysmenoreu
  • Jaká je zkušenost u žen s menstruačními kalíšky
  • Data funkce svalů pánevního dna z protokolů u pacientek s dysmenoreou. Umí nebo neumí relaxovat svaly pánevního dna? Mají tyto pacientky funkční svaly pánevního dna?
  • Sterilita a její vztahy k endometrióze u pacientek které měli endometriózu sdílení reálných pacientek z ambulancí fyzioterapeutek

  Poznámky:

  • Absolventky kurzu Dysfunkce svalů pánevního dna si mohou na kurz přinést svoje protokoly pacientek, které měly dysmenoreu a sterilitu pro sdílení dat.
 • Anorektální a sexuální dysfunkce svalů pánevního dna   |  25. 6. 2021   |   Čelákovice   |   volná místa

  Datum

  25. 6. 2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  25. 6. 2021
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

  Bc. Veronika Fasselová

  pplk. MUDr. Kateřina Košťálová
  Starší lékař — specialista, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Oddělení gastrointestinální endoskopie

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  4 700 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  pplk. MUDr. Kateřina Košťálová

  V části přednášky lékaře bude na kurzu sdělené:
    jaké pacienty vyšetřuje
    základní nálezy na manometrickém vyšetření,
    indikace k defekografii a indikace k fyzioterapii.

  1. Blok

  8:30 – 12:00
    Prostor pro dotazy z certifikovaného kurzu Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna
    Anorektální dysfunkce definice, příčiny, rizikové faktory, symptomy
    Proktalgie fugax – symptomy a možnosti terapie záchvatovité bolesti v oblasti konečníku
    Chronická proktalgie symptomy a terapie
    Funkční diagnostika fyzioterapeutem
    Návrh terapie
    Výběr pomůcky
    Vyhodnocení terapie
    Kazuistiky prezentace

  Oběd (12:00 – 12:30)

  2. Blok

  12:30 – 18:30
    Sexuální dysfunkce definice
    Sexuální dysfunkce vyšetření fyzioterapeutem
    Dyspareunia a vaginismus
    Výběr pomůcky
    Návrh terapie
    Vyhodnocení terapie
    Kazuistiky prezentace

  Další informace
    Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  V ceně kurzu je zahrnut výukový materiál, dopolední a odpolední občerstvení.

 • Poporodní diastáza, její prevence-vyhodnocení a reálná terapie   |  14. 7. 2021   |   Čelákovice  |   volná místa

  Datum

  14. 7.  2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  volná místa

  _Datum

  14. 7. 2021
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.
  Bc. Veronika Fasselová

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 200 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:
  Dopolední blok (8:30 – 12:30)

  • Anatomie ženských pohlavních orgánů a pánve v průběhu těhotenství a po porodu
  • Funkce svalů pánevního dna v těhotenství a po porodu
  • Definice diastázy břišní, její příčiny a vztah ke svalům břišní stěny
  • Preventivní a neriziková pohybová aktivita pro diastázu v těhotenství a po porodu
  • Podpůrné pomůcky proti vzniku diastázy
  • Rizikové faktory vzniku diastázy v těhotenství
  • Vliv diastázy na bolesti zad po porodu, inkontinenci a prolapsy

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Odpolední blok – praxe (13:15 – 18:30)

  • Fyzioterapeutické postupy při léčbě diastázy
  • Abdominoplastika a následná fyzioterapie
  • Diagnostika diastázy břišní – měření šuplerou, ultrazvukem a její vyhodnocení
  • Postupy „Evidence-based medicine“ – kdy začít cvičit a jak kompenzovat
  • Jednouchá klinická studie diastázy břišní
  • Vliv ACT na diastázu břišní
  • Vlastní testy pro diastázy
 • Fyzioterapie a mezioborové přístupy v těhotenství a po porodu   |  13. 5. 2021   |   Čelákovice   |   volná místa

  Datum

  13. 05. 2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  13. 5. 2021
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 200 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:

  • Příprava ženy na těhotenství, nejčastěji kladené otázky před těhotenstvím.
  • Fyzioterapie a možnosti terapeutických přístupů před otěhotněním.
  • Algoritmy fyzioterapeutických metodik a mezioborových přístupů v I – III. trimestru těhotenství.
  • Vhodné a nevhodné pohybové a sportovní aktivity těhotných žen, využití cvičebních pomůcek a specifika dávkování.
  • Správná volba podpůrných pomůcek a mechanických korekcí v těhotenství.
  • Ukázky pomůcek, které jsou často u dnešních rodiček využívané pro vaginální porod (ANIBALL, EPI-NO DELPHINE PLUS), prezentace studií reálných dat žen našeho centra.
  • Výběr pomůcek v šestinedělí, stahovací spodní prádlo, poporodní břišní pásy a jejich využití po porodu v rámci denních i sportovních aktivit.
  • Poporodní komplikace, diagnostika a přesně cílená terapie.
  • Základní guidelines (pravidla) návratu k pohybu a sportu po porodu.
  • Praktické ukázky a užití cvičebních a korekčních pomůcek používaných během těhotenství i v šestinedělí a po porodu.
  • Diskuse k výše uvedeným tématům.

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.
 • Poporodní diastáza, její prevence-vyhodnocení a reálná terapie   |  14. 5. 2021   |   Čelákovice  |   kurz naplněn

  Datum

  14. 5.  2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  kurz naplněn

  _Datum

  14. 5. 2021
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  Bc. Eva Baranová, DiS.
  Bc. Veronika Fasselová

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  5 200 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Obsah kurzu:
  Dopolední blok (8:30 – 12:30)

  • Anatomie ženských pohlavních orgánů a pánve v průběhu těhotenství a po porodu
  • Funkce svalů pánevního dna v těhotenství a po porodu
  • Definice diastázy břišní, její příčiny a vztah ke svalům břišní stěny
  • Preventivní a neriziková pohybová aktivita pro diastázu v těhotenství a po porodu
  • Podpůrné pomůcky proti vzniku diastázy
  • Rizikové faktory vzniku diastázy v těhotenství
  • Vliv diastázy na bolesti zad po porodu, inkontinenci a prolapsy

  Oběd (12:30 – 13:15)

  Odpolední blok – praxe (13:15 – 18:30)

  • Fyzioterapeutické postupy při léčbě diastázy
  • Abdominoplastika a následná fyzioterapie
  • Diagnostika diastázy břišní – měření šuplerou, ultrazvukem a její vyhodnocení
  • Postupy „Evidence-based medicine“ – kdy začít cvičit a jak kompenzovat
  • Jednouchá klinická studie diastázy břišní
  • Vliv ACT na diastázu břišní
  • Vlastní testy pro diastázy
 • Endometrióza – Dysmenorea – Sterilita v ambulanci fyzioterapeuta  |  4. 6. 2021  |   Čelákovice  |   volná místa

  Datum

  4. 6. 2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  4. 6. 2021
  Výuka: 8:30 – 15:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  7 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  3 700 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  Cíl kurzu:

  • Vysvětlení teorií vzniku endometriózy, možnosti medikamentózní a chirurgické léčby.
  • Jaká je role fyzioterapeuta v terapeutickém algoritmu endometriózy?

  Obsah kurzu:

  • Teorie vzniku endometriózy
  • Druhy endometriózy — ovariální, povrchová, hluboká infiltrativní endometrióza. Jak se od sebe odlišují? Jedná se o jeden typ onemocnění?
  • Vliv endometriózy na neplodnost
  • Staging endometriózy
  • Ukázky nálezů zobrazovacích metod, ukázky operací
  • Vztah endometriózy ke chronické bolesti, dysmenoree, imunologii, výživě atd.
  • Jak může fyzioterapeut diagnostikovat endometriózu a jak může klientce pomoci?
  • Možnosti fyzioterapie v léčebném algoritmu — existují validní data?
  • Diskuse nad zkušenostmi z praxe.
  • Kam odeslat klientku, pokud mám podezření na endometriózu? Centra léčby v ČR.
  • Vliv menstruačních kalíšků na dysmenoreu
  • Jaká je zkušenost u žen s menstruačními kalíšky
  • Data funkce svalů pánevního dna z protokolů u pacientek s dysmenoreou. Umí nebo neumí relaxovat svaly pánevního dna? Mají tyto pacientky funkční svaly pánevního dna?
  • Sterilita a její vztahy k endometrióze u pacientek které měli endometriózu sdílení reálných pacientek z ambulancí fyzioterapeutek

  Poznámky:

  • Absolventky kurzu Dysfunkce svalů pánevního dna si mohou na kurz přinést svoje protokoly pacientek, které měly dysmenoreu a sterilitu pro sdílení dat.
 • Anorektální a sexuální dysfunkce svalů pánevního dna   |  25. 6. 2021   |   Čelákovice   |   volná místa

  Datum

  25. 6. 2021

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  25. 6. 2021
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  _Garant

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  4 700 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.
  Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

  1. Blok

  8:30 – 12:00

  Prostor pro dotazy z certifikovaného kurzu Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna
  Anorektální dysfunkce definice, příčiny, rizikové faktory, symptomy
  Proktalgie fugax – symptomy a možnosti terapie záchvatovité bolesti v oblasti konečníku
  Chronická proktalgie symptomy a terapie
  Funkční diagnostika fyzioterapeutem
  Návrh terapie
  Výběr pomůcky
  Vyhodnocení terapie
  Kazuistiky prezentace

  Oběd (12:00 – 12:30)

  12:30 – 18:30
  Sexuální dysfunkce definice
  Sexuální dysfunkce vyšetření fyzioterapeutem
  Dyspareunia a vaginismus
  Výběr pomůcky
  Návrh terapie
  Vyhodnocení terapie
  Kazuistiky prezentace

  Další informace
  Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  V ceně kurzu je zahrnut výukový materiál, dopolední a odpolední občerstvení.

 • Níže pouze zálohy ↓

 • Níže pouze zálohy ↓

 • Inkontinence u mužů a současné možnosti její terapie   |  19. 06. 2020   |   Čelákovice

  Datum

  19. 6. 2020

  Místo

  Čelákovice

  Obsazenost

  Volná místa

  _Datum

  19. 6. 2020 (čtvrtek)
  Výuka: 8:30 – 18:30

  _Místo

  REHASPRING centrum s.r.o.
  Čelákovice, nám. 5. května 2/12

  _Přednášející

  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
  MUDr. Pavel Drlík

  _Garant

  PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

  _Výstupy

  Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

  _Výukové hodiny

  12 (bude uvedeno na osvědčení)

  _Cena kurzu

  4 700 Kč

  Kurz je určen pro fyzioterapeuty (Mgr., Bc., VOŠ, SŠ) a lékaře.
  UPOZORNĚNÍ: Kurz je určen pouze absolventům certifikovaného kurzu MZČR Fyzioterapie svalů pánevního dna a inkontinence.

  1. Blok, 8:30 – 15:00 || PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

  • Funkční diagnostika dysfunkce svalů pánevního dna u mužů.
  • Zhodnocení funkce svalů pánevního dna škálou PERFECT SMR a ultrazvukem.
  • Vedení pacienta po operačním období.
  • Polední přestavávka
  • Pomůcky, které se v současnosti používají při inkontinenci muže.
  • Funkčně-kondiční trénink pro zlepšení funkce a kondice svalů pánevního dna u mužů.

  Oběd (12:30 – 13:15)

  2. Blok, 15:00 – 18:30 || MUDr. Pavel Drlík

  • Definice, etiologie a rozdělení inkontinece moči u mužů.
  • Diagnostika inkontinence moči u mužů.
  • Urgentní inkontinence moči a možnosti její léčby.
  • Stresová inkontinenge moči a možnosti její léčby.
  • Operační postupy při řešení stresové inkontinence moči.
  • Erektilní dysfunkce a její možnosti ovlivnění.

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
  • V ceně semináře je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.

  Další informace k problematice:

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.