V košíku máte 1 ks zboží. Celková hodnota 9999 Kč.

Vzdělávejte se s PPA

Cílem kurzů je získat a prohlubovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti v urogynekologické problematice. Kurzy jsou rozděleny na certifikované, které mají akreditaci MZČR a po jejich absolvování je možnost vykazovat kód 21221 dle rozhodnutí pojišťovny. Odborné kurzy mají za cíl průběžně stimulovat, doplňovat a inovovat profesní vědomosti a jsou součásti kreditních systémů profesní organizace.

Název kurzu
Datum a místo konání
Obsazenost

Anorektální a sexuální dysfunkce svalů pánevního dna

Certifikovaný kurz MZČR

29. 11. 2018, Liberec

Obsazen

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a lékaře.

Cílem je prohloubit teoretické vědomosti a praktické dovednosti absolventů certifikovaného kurzu určeného pro dysfunkci svalů pánevního dna.

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV.
V ceně semináře je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení a výukový materiál.

Výuka:
9:00 – 16:00

Místo:
EUC Klinika Liberec s.r.o., Klášterní 117/2, Liberec 5

Maximální počet účastníků:
20

Lektor:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Vstupní požadavky:
Kurz je určen pro absolventy certifikovaného kurzu pánevního dna.

Výstupy:
Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů

Výukové hodiny:
8 výukových hodin (45 min)

Cena kurzu:
3 500,- Kč

Náplň:

1. blok (9:00 - 12:00)

 • Prostor pro dotazy z certifikovaného kurzu Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna
 • Anorektální dysfunkce definice, příčiny, rizikové faktory, symptomy
 • Proktalgie fugax - symptomy a možnosti terapie záchvatovité bolesti v oblasti konečníku
 • Chronická proktalgie symptomy a terapie
 • Funkční diagnostika fyzioterapeutem
 • Návrh terapie
 • Výběr pomůcky
 • Vyhodnocení terapie
 • Kazuistiky prezentace

Oběd (12:00 - 12:30)

2. blok (12:30 - 16:00)

 • Sexuální dysfunkce definice
 • Sexuální dysfunkce vyšetření fyzioterapeutem
 • Dyspareunia a vaginismus
 • Výběr pomůcky
 • Návrh terapie
 • Vyhodnocení terapie
 • Kazuistiky prezentace
Kurz obsazen

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Certifikovaný kurz MZČR

12. - 15. 12. 2018, Čelákovice

Volná místa

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).

Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace


Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
Pokud jste držiteli "Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu" (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli).
Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Datum:
12. - 15. 12. 2018
První den od 9:00 – 17:15
ostatní dny 8:00 – 16:15

Místo:
REHASPRING centrum s.r.o.
Čelákovice, nám. 5. května 2/12

Přednášející:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
MUDr. Pavel Drlík

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:
Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. 44576/20143/ONP a náleží mu 24 kreditů.

Výukové hodiny:
4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
11 700 Kč
Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

Teoretická část:

 • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
 • Životní styl a inkontinence.
 • Kontinenční pomůcky.
  (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

 • Písemný test a praktická zkouška

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

Napsali o nás:

Poslechněte si:

Přihlásit se

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Certifikovaný kurz MZČR

2. - 5. 1. 2019, Čelákovice

Volná místa

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).

Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace


Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
Pokud jste držiteli "Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu" (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli).
Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Datum:
2. - 5. 1. 2019
První den od 9:00 – 17:15
ostatní dny 8:00 – 16:15

Místo:
REHASPRING centrum s.r.o.
Čelákovice, nám. 5. května 2/12

Přednášející:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
MUDr. Pavel Drlík

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:
Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. 44576/20143/ONP a náleží mu 24 kreditů.

Výukové hodiny:
4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
11 700 Kč
Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

Teoretická část:

 • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
 • Životní styl a inkontinence.
 • Kontinenční pomůcky.
  (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

 • Písemný test a praktická zkouška

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

Napsali o nás:

Poslechněte si:

Přihlásit se

Inkontinence u mužů a současné možnosti její terapie

Odborný kurz

30. 5. 2019, Čelákovice

Volná místa

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty (Mgr., Bc., VOŠ, SŠ) a lékaře.
UPOZORNĚNÍ: Kurz je určen pouze absolventům certifikovaného kurzu MZČR Fyzioterapie svalů pánevního dna a inkontinence.

Datum:
30. 5. 2018
Čtvrtek: 8:30 – 18:30

Místo:
REHASPRING centrum s.r.o.
Čelákovice, nám. 5. května 2/12

Přednášející:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
MUDr. Pavel Drlík

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:
Kurz schválila UNIFY ČR a bylo mu přiděleno 5 kreditů.

Výukové hodiny:
12 (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
4 500 Kč

1. Blok, 8:30 - 15:00 // PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

 • Funkční diagnostika dysfunkce svalů pánevního dna u mužů.
 • Zhodnocení funkce svalů pánevního dna škálou PERFECT SMR a ultrazvukem.
 • Vedení pacienta po operačním období.
 • 12:30 – 13:15, polední přestavávka
 • Pomůcky, které se v současnosti používají při inkontinenci muže.
 • Funkčně-kondiční trénink pro zlepšení funkce a kondice svalů pánevního dna u mužů.

2. Blok, 15:00 - 18:30 // MUDr. Pavel Drlík

 • Definice, etiologie a rozdělení inkontinece moči u mužů.
 • Diagnostika inkontinence moči u mužů.
 • Urgentní inkontinence moči a možnosti její léčby.
 • Stresová inkontinenge moči a možnosti její léčby.
 • Operační postupy při řešení stresové inkontinence moči.
 • Erektilní dysfunkce a její možnosti ovlivnění.

Další informace

 • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který může využít ve svém CV.
 • V ceně semináře je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.

Další informace k problematice:

Poslechněte si:

Přihlásit se