Vzdělávejte se s PPA

Cílem kurzů je získat a prohlubovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti v urogynekologické problematice. Kurzy jsou rozděleny na certifikované, které mají akreditaci MZČR a po jejich absolvování je možnost vykazovat kód 21221 dle rozhodnutí pojišťovny. Odborné kurzy mají za cíl průběžně stimulovat, doplňovat a inovovat profesní vědomosti a jsou součásti kreditních systémů profesní organizace.

Název kurzu
Datum a místo konání
Obsazenost

PPA, Palaščáková Pelvic Approach

REHASPRING koncept dysfunkce svalů pánevního dna

22. – 24. 8. 2018, Bánská Bystrica, SK

Volná místa

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.

Číslo kurzu:
SK – 017325 PPA

Výuka:
Středa: 9:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 17:30
Pátek: 8:00 – 14:30

Místo:
Banská Bystrica
Taofyzio centrum, Zelená ul. 2, Banská Bystrica

Lektor:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výukové hodiny:
30 (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
300 EUR

Praxe:

 • Pánev - kineziologie, patokineziologie a biomechanika pánevního komplexu.
 • Edukace pánevního komplexu a svalů pánevního dna na modelu a videu.
 • Diagnostika postavení a mobility pánve a okolních segmentů.
 • Hodnocení funkce svalů pánevního dna - aspekce, palpace, funkční testy, záznam do prtokolu PERFECTSMR, ICIQ- SF, vyhodnocení funkce SPD per vaginam.
 • Chirurgická terapie inkontinence.
 • Výběr terapeuticko postupu dle vyhodnocení funkce svalů pánevního dna.
 • Management terapie dysfunkce svalů pánevního dna u SUI.
 • Prolaps orgánů malé pánve etiologie, rizikové faktory.
 • Fekální inkontinence – etiologie, rizikové faktory.
 • Kontinenční pomůcky. Výběr typu vaginálních závaží. Využití přístrojů Pericalm a Periton.
 • Individuální rozpis funkčního, kondičního a relaxačního tréninku při dysfunkci svalů pánevního dna.
 • Prevence dysfunkce svalů pánevního dna.
 • Ultrazvukové snímkování (transabdominální, transperineální) vyhodnocení svalů pánevního dna výhody a nevýhody.

Teorie:

 • Morfologie a funkce svalů pánevního dna.
 • Neurofyziologie svalů pánevního dna.
 • Dysfunkce pánevního dna - rozdělení, etiologie, prevalence.
 • Anamnestické a přístrojové vyšetření funkce svalů pánevního dna.
 • Těhotenství a jeho vliv na SPD.
 • Epiziotomie a její vliv na funkci SPD.
 • Močová inkontinence u žen - definice, rozdělení, etiologie.
 • Stresová močová inkontinence (SUI) - definice, etiologie, prevalence, diagnostika.
 • Kazuistiky pacientek.
 • Další typy inkontinencí - popis, možnosti terapie.
 • Životní styl a jeho vliv na funkci-dysfunkci svalů pánevního dna.
 • Mezioborová spolupráce v péči o pacienty s dysfunkcí pánevního dna.
 • V rámci kurzu budou autorkou konceptu prezentovány klinické výsledky centra a práce s tématem spojené.

Absolvent kurzu je způsobilý provádět:

 • Vyšetření funkce svalů pánevního dna fyzioterapeutem per vaginam.
 • Používat protokoly v PPA (PERFTCTSMR, ICIQ-SF).
 • Management terapie dysfunkce svalů pánevního dna.
 • Používat diagnostický ultrazvuk pro základní biofeedback aktivity a relaxaci svalů pánevního dna.

Absolventi obdrží:

 • Výukové materiály
 • Tématický poster

Napsali o nás:

Poslechněte si:

Přihlásit se

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Certifikovaný kurz MZČR

12. - 15. 12. 2018, Čelákovice

Obsazen

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).

Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace


Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
Pokud jste držiteli "Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu" (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli).
Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Datum:
12. - 15. 12. 2018
První den od 9:00 – 17:15
ostatní dny 8:00 – 16:15

Místo:
REHASPRING centrum s.r.o.
Čelákovice, nám. 5. května 2/12

Přednášející:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
MUDr. Pavel Drlík

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:
Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. 44576/20143/ONP a náleží mu 24 kreditů.

Výukové hodiny:
4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
11 700 Kč
Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

Teoretická část:

 • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
 • Životní styl a inkontinence.
 • Kontinenční pomůcky.
  (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

 • Písemný test a praktická zkouška

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

Napsali o nás:

Poslechněte si:

Kurz obsazen

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Certifikovaný kurz MZČR

2. - 5. 1. 2019, Čelákovice

Volná místa

Detail >>

Kurz je určen pro fyzioterapeuty (VŠ, VOŠ, SŠ).

Úspěšní absolventi kurzu mohou zažádat zdravotní pojišťovny o smlouvání kódu 21221.

Uznání kvalifikací pro cizí státní příslušníky — Fyzioterapeut si před vstupem do kurzu uznání kvalifikace zajišťuje sám:
Aby mohl být cizí státní příslušník, který získal vzdělání na škole mimo území ČR, na základě svého vzdělání zařazen do příslušného certifikovaného kurzu (viz vstupní požadavky CK), musí požádat o uznání studia. —> Další informace


Podmínky pro zařazení do certifikovaného kurzu:
Pokud jste držiteli "Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu" (dále jen osvědčení), uveďte v přihlášce své registrační číslo nebo zašlete prostou kopii.
V případě, že nejste držiteli výše uvedeného osvědčení, je nutno k přihlášce nebo při nástupu do certifikovaného kurzu přinést s sebou ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli).
Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Zařazení do certifikovaného kurzu je realizováno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění.

Datum:
2. - 5. 1. 2019
První den od 9:00 – 17:15
ostatní dny 8:00 – 16:15

Místo:
REHASPRING centrum s.r.o.
Čelákovice, nám. 5. května 2/12

Přednášející:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
MUDr. Pavel Drlík

Garant:
PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Výstupy:
Certifikovaný kurz akreditován MZČR je registrován pod č.j. 44576/20143/ONP a náleží mu 24 kreditů.

Výukové hodiny:
4 dny – celkem 40 výukových hodin (bude uvedeno na osvědčení)

Cena kurzu:
11 700 Kč
Cena kurzu zahrnuje pro každého účastníka jednu cvičební pomůcku pro posílení svalů pánevního dna Educator.

Teoretická část:

 • Fyzioterapeutické přístupy v terapii dysfunkce pánevního dna a stresové inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Tréninková jednotka u inkontinentních pacientů.
 • Životní styl a inkontinence.
 • Kontinenční pomůcky.
  (způsobilosti jsou vyznačeny na certifikátu účastníka)

Způsob ukončení certifikovaného kurzu:

 • Písemný test a praktická zkouška

Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost:

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence.
 • Vyšetření funkce pánevního dna.
 • Vyšetření pánve a vyhodnocení její funkce.

Napsali o nás:

Poslechněte si:

Přihlásit se